Osnovne informacije o katalogu tehnologija

 

Katalog tehnologija je globalna baza podataka o popularnim tehnologijama koje ispunjavaju Minimalne kriterijume performansi. Katalog je otvoren. Proizvođači i dobavljači mogu da zatraže dodavanje novih tehnologija u svakom trenutku.

 

Filtriranjem Kataloga tehnologija po zemljama identifikuju se tehnologije koje ispunjavaju minimalne kriterijume performansi za tu zemlju. Ove tehnologije su prihvatljive za EBRD GEFF finansiranje, ali ne mora da znači da su sve ove tehnologije dostupne preko lokalnih dobavljača u toj zemlji.

 

Da biste videli prihvatljive tehnologije dostupne preko lokalnih dobavljača, idite na Selektor tehnologijaza svoju odabranu zemlju.

Opšte informacije o Kreditnoj liniji za zeleno finansiranje dostupne su na ovom linku.

Ako želite da znate više o Katalogu tehnologija, kliknite na pitanja ispod.

Šta znači „ispunjava uslove u zemlji“?

Ako filtrirate prema zemlji u  Katalogu tehnologija dobićete listu proizvoda koji su ocenjeni da ispunjavaju uslove u toj zemlji. Ispunjavaju uslove znači da proizvod zadovoljava kriterijume prihvatljivosti EBRD-a koji su navedeni za tu zemlju. Ako je proizvod dostupan i u toj zemlji, moći ćete da nađete prodavnicu u kojoj biste mogli da ga kupite klikom na proizvod i traženjem dobavljača preko opcije ’Pronađi dobavljača’. Ako proizvod ispunjava uslove u zemlji, ali ga niko u njoj ne prodaje, možda biste želeli da razmislite o uvozu tog predmeta da biste u vašoj prodavnici proširili spektar proizvoda koji se mogu finansirati putem GEFF-A. EBRD je u mogućnosti da vas podrži kroz svoj Program podrške zelenoj trgovini.

Kako mogu da povećam prodaju proizvoda koji ispunjavaju uslove za finansiranje u okviru jednog od GEFF-ova EBRD-a?

Odaberite svoju zemlju u opcijama filtriranja u Katalogu tehnologija.Pregledajte proizvode koji ispunjavaju uslove u vašoj zemlji. Obratite se proizvođaču ili dobavljaču prikazanom pored opisa proizvoda. Tražite finansijsku podršku iz Programa podrške zelenoj trgovini EBRD-a. Da biste uvezli proizvod, prijavite se na svoj nalog na Tehnološkom selektoru. Prijavite se za proizvod i iskoristite prednosti toga što ste uvršteni u Tehnološki selektor.

Koji su kriterijumi za ispunjenost uslova korišćeni od strane EBRD-a?

Minimalni kriterijumi performansi (MPC) definisani su prema kategoriji tehnologije i zemlji. MPC zahtevaju poboljšanje performansi za najmanje 20% iznad osnovne vrednosti tipičnih zamenskih tehnologija koje odražavaju razvoj lokalnog tržišta, uključujući cenu troškova tehnologije i zrelost tržišta, promovišući na taj način samo segment tehnologija sa boljim performansama koje su dostupne na lokalnim tržištima.

Kako se ocenjuje ispunjenost uslova za proizvod?

Pri dodavanju novih proizvoda, od proizvođača i dobavljača se traži da obezbede tehničke atribute ovih proizvoda. Navedene informacije potvrđuje Administrator Tehnološkog selektora. Atributi su specifični za svaku tehnologiju. Sistem automatski procenjuje ispunjenost uslova proizvoda na osnovu dobijenih atributa i upoređuje ih sa minimalnim kriterijumima performansi.

Kako mogu da uporedim proizvode koje prodajem sa sličnim proizvodima?

Katalog tehnologija pruža korisnicima nekoliko opcija filtriranja i sortiranja. Korisnik takođe može da doda proizvode na svoju listu i da pregleda listu. To mu omogućava da uporedi proizvode uz pomoć interfejsa prilagođenog korisniku.

 

Ako su vam potrebna dodatna uputstva, obratite se Administratoru Tehnološkog selektora.