MHA 094 air-cooled condenser heat pump with inverter scroll compressor (SCROLL BLDC INVERTER)

Producent HiRef Spa
The heat pump of the MHA series, thanks to the incorporated control logic based on achieving maximum performance or maximum energy efficiency of the system, system operating costs are minimized. Regulation of water flow with a reduction of up to 25% of the nominal. Electronic expansion valve. Quick disconnect hydraulic connections. Controlled by a programmable microprocessor with special software. Electronic flow switch (optional).
The MHA heat pump is a combination of scroll compressors (Scroll ON / OFF) and variable speed compressors BLDC (Brushless DCinverter - brushless DC motor with inverter).
Więcej informacji
EAN/GTIN MHA 094hp
ID producenta MHA 094hp
Kategoria Pompy ciepła
Technologia Powietrzne pompy ciepła
Producent HiRef Spa
Współczynnik wydajności chłodniczej (COP) 4.02 COP
Źródło energii Elektryczność
Moc chłodnicza 110.90 kW
Etykieta energetyczna UE A
Sezonowy COP 4.42

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

* Zastrzeżenie
Niniejszy certyfikat potwierdza zdatność produktów do finansowania w oparciu o ich ujęcie w Selektorze Technologii. Dane produktów prezentowane w witrynie dostarczane są przez strony trzecie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nie gwarantuje i nie zatwierdza poprawności ani rzetelności rad, opinii, twierdzeń lub jakichkolwiek innych informacji udostępnianych przez dostawców informacji lub treści lub przez użytkowników witryny, inną osobę lub podmiot. Użytkownik korzysta z takich opinii, rad, twierdzeń i innych informacji na własne ryzyko. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakiegokolwiek działania w oparciu o treść naszej witryny Użytkownik zobowiązany jest zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej opinii.