MSZ-SF35VE2(3)

Introducing a compact and stylish indoor unit with amazingly quiet performance. Not only are neat installations in small bedrooms possible, increase energy-savings by selecting the optimal capacity required for each room. All models in the series, from the low-capacity 25 to the high-capacity 71, have achieved the “Rank A ++ ” for SEER and “Rank A + ” for SCOP as energy-savings rating. For home use, such as in bedrooms and living rooms, to light commercial use, such as in offices, our air conditioners are contributing to reduced energy consumption in a wide range.
Więcej informacji
ID producenta MSZ-SF35VE2(3)
Kategoria Artykuły gospodarstwa domowego
Technologia Klimatyzatory
Producent Mitsubishi Electric
Moc chłodnicza 3.50 kW
Etykieta energetyczna UE A++
Wskaźnik efektywności energetycznej (EER) 3.24 EER
Roczne zużycie energii 171.00 kWh/a

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

* Zastrzeżenie
Niniejszy certyfikat potwierdza zdatność produktów do finansowania w oparciu o ich ujęcie w Selektorze Technologii. Dane produktów prezentowane w witrynie dostarczane są przez strony trzecie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nie gwarantuje i nie zatwierdza poprawności ani rzetelności rad, opinii, twierdzeń lub jakichkolwiek innych informacji udostępnianych przez dostawców informacji lub treści lub przez użytkowników witryny, inną osobę lub podmiot. Użytkownik korzysta z takich opinii, rad, twierdzeń i innych informacji na własne ryzyko. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakiegokolwiek działania w oparciu o treść naszej witryny Użytkownik zobowiązany jest zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej opinii.