2E + Ar Triple-pane energy saving glass unit

Producent PLASTCOM
2E + Ar Triple-pane energy saving glass unit
Więcej informacji
ID producenta DEF_TS01023451
Kategoria Okna i drzwi
Technologia Szyby
Producent PLASTCOM
Współczynnik przenikania ciepła (wartość U) 1.39 W/(m²·K)
Liczba szyb 3.00
Wypełnienie Argon
Opór cieplny izolacji (wartość R) 0.72 (m²·K)/W

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

* Zastrzeżenie
Niniejszy certyfikat potwierdza zdatność produktów do finansowania w oparciu o ich ujęcie w Selektorze Technologii. Dane produktów prezentowane w witrynie dostarczane są przez strony trzecie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nie gwarantuje i nie zatwierdza poprawności ani rzetelności rad, opinii, twierdzeń lub jakichkolwiek innych informacji udostępnianych przez dostawców informacji lub treści lub przez użytkowników witryny, inną osobę lub podmiot. Użytkownik korzysta z takich opinii, rad, twierdzeń i innych informacji na własne ryzyko. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakiegokolwiek działania w oparciu o treść naszej witryny Użytkownik zobowiązany jest zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej opinii.