CH-S12FTXAM2S-BL/GD/SC

Heat-pump SUPREME series
Повече информация
Идентификационен номер на производителя CH-S12FTXAM2S-BL/GD/SC
Категория Термопомпи
Технология Термопомпи въздушен източник
Производител Cooper&Hunter
Коефициент на ефективност (COP) 4.42 COP
Енергиен източник Електричество
Капацитет за нагряване 4.20 kW
Капацитет за охлаждане 3.53 kW
Енергиен етикет на ЕС A+++
Сезонен COP 5.10

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

* Отказ от отговорност
Този сертификат потвърждава допустимостта на продукти за финансиране въз основа на включването в Technology Selector. Продуктовите данни, представени на уебсайта, се предоставят от трети страни. Европейската банка за възстановяване и развитие не гарантира и не потвърждава точността или надеждността на съвети, мнения, изказвания, или друга информация, предоставена от доставчик на информация, или съдържание, както и от който и да било потребител на уебсайта, нито от което и да било частно или юридическо лице. Разчитането на такива мнения, съвети, изказвания или друга информация също е на ваш собствен риск. Трябва да получите професионален или специализиран съвет, преди да предприемете, или да се въздържате от действия въз основа на съдържанието в уебсайта ни.