ELEKTRON 50-300 screw 30

The ELEKTRON Series is the product of Milacron‘s years of innovation in all-electric injection molding technology. Designed for a full range of standard applications, and offers outstanding value to manufacturers
Повече информация
Идентификационен номер на производителя ELEKTRON 50-300 screw 30
Категория Технологии за обработка
Технология Машини за инжекционно формоване
Производител Ferromatik Milacron GmbH
Номинална мощност 20.90 kW
Специфично потребление на енергия (Euromap) 0.72 kWh/kg
Максимален капацитет за впръскване 113.00 cm³/s
Диаметър на винт 30.00 mm
Мощност на фиксация 11.70 kW
Нагревателна мощност 9.20 kW

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

* Отказ от отговорност
Този сертификат потвърждава допустимостта на продукти за финансиране въз основа на включването в Technology Selector. Продуктовите данни, представени на уебсайта, се предоставят от трети страни. Европейската банка за възстановяване и развитие не гарантира и не потвърждава точността или надеждността на съвети, мнения, изказвания, или друга информация, предоставена от доставчик на информация, или съдържание, както и от който и да било потребител на уебсайта, нито от което и да било частно или юридическо лице. Разчитането на такива мнения, съвети, изказвания или друга информация също е на ваш собствен риск. Трябва да получите професионален или специализиран съвет, преди да предприемете, или да се въздържате от действия въз основа на съдържанието в уебсайта ни.