2E + Ar Triple-pane energy saving glass unit

2E + Ar Triple-pane energy saving glass unit
Լրացուցիչ տեղեկություն
Արտադրողի նույնականացման համար DEF_TS01023451
Կատեգորիա Պատուհաններ և դռներ
Տեխնոլոգիա Ապակեպատում
Արտադրող PLASTCOM
Ջերմափոխանցման U արժեք 1.39 Վտ/(մ²·Կ)
Փեղկերի թիվ 3.00
Լիցք Արգոն
Ջերմամեկուսացման դիմադրության R-արժեք 0.72 (մ²·Կ)/Վտ

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

* Հրաժարագիր
Սույն հավաստագիրը հաստատում է ապրանքների համապատասխանությունը ֆինանսավորման չափանիշին՝ Տեխնոլոգիական Ցանկում ներառված լինելու հանգամանքի հիման վրա: Կայքում ներկայացված ապրանքների տվյալները տրամադրել են երրորդ կողմերը: Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը չի երաշխավորում կամ հաստատում տեղեկատվություն կամ բովանդակություն տրամադրողի, Կայքի որևէ օգտատիրոջ կամ որևէ այլ անձի կամ կազմակերպության կողմից ներկայացված խորհրդի, կարծիքի, հայտարարության կամ այլ տեղեկատվության լիարժեք կամ հավաստի լինելը: Ձեր կողմից նման կարծիքի, խորհրդի, հայտարարության կամ այլ տեղեկատվության ապավինելու ռիսկն անձամբ Ձեր պատասխանատվության ներքո է: Նախքան մեր Կայքի բովանդակությունը հիմք ընդունելով որևէ գործողություն ձեռնարկելը կամ դրանից ձեռնպահ մնալը՝ Դուք պետք է ստանաք մասնագիտական կամ տեխնիկական խորհրդատվություն: