MSZ-SF35VE2(3)

Introducing a compact and stylish indoor unit with amazingly quiet performance. Not only are neat installations in small bedrooms possible, increase energy-savings by selecting the optimal capacity required for each room. All models in the series, from the low-capacity 25 to the high-capacity 71, have achieved the “Rank A ++ ” for SEER and “Rank A + ” for SCOP as energy-savings rating. For home use, such as in bedrooms and living rooms, to light commercial use, such as in offices, our air conditioners are contributing to reduced energy consumption in a wide range.
Më shumë informacion
ID e prodhuesit MSZ-SF35VE2(3)
Kategoria Pajisje shtëpiake
Teknologjia Kondicionerë
Prodhuesi Mitsubishi Electric
Kapaciteti i ftohjes 3.50 kW
Etiketa e energjisë së BE A++
Raporti i efikasitetit energjetik (EER) 3.24 EER
Konsumi vjetor i energjisë 171.00 kWh/a

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

* Mohim
Kjo certifikatë është konform me pranueshmërinë e produkteve për financim bazuar në përfshirjen në Technology Selector. Të dhënat e produkteve të paraqitura në sit janë siguruar nga palë të treta. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim nuk garanton apo vërteton saktësinë ose besueshmërinë e çfarëdo këshille, opinioni, deklarate ose informacioni tjetër të dhënë nga cilido ofrues informacioni ose përmbajtjeje, ose nga cilido përdorues i sitit, ose person apo entitet tjetër. Mbështetja në çfarëdo opinioni, këshille, deklarate ose informacioni tjetër të tillë do të bëhet nga ju duke marrë përsipër vetë rrezikun. Duhet të merrni këshilla profesionale ose specialiste para se të ndërmerrni, ose të mos ndërmerrni, çfarëdo veprimi mbi bazën e përmbajtjes në sitin tonë.